Chính sách vận chuyển

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Quy định chung

 1. Hàng hóa sẽ được giao tới địa điểm theo chỉ định của Khách hàng đã xác nhận với nhân viên tại Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong.
 2. Khách hàng có thể cử đại diện ủy quyền để thực hiện việc nhận hàng.
 3. Khi giao nhận hàng sẽ có các tài liệu, hồ sơ kèm theo như sau:
  1. a) Phiếu xuất kho hoặc Biên bản giao nhận hàng hóa
  2. b) Phiếu bảo hành và các tài liệu, giấy tờ khác liên quan (nếu có)
 4. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận hàng, Khách hàng có quyền khiếu nại về thời hạn thanh toán, giá cả và các vấn đề khác liên quan đến sản phẩm; ngoài thời hạn trên, mọi ý kiến sẽ không có giá trị.
 5. Khách hàng được coi là đã nhận hàng hóa và chịu mọi tổn thất về hàng hóa kể từ khi:

–  Khách hàng đã nhận hàng hóa của Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong bàn giao hoặc nhận bàn giao từ đơn vị vận chuyển do Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong chỉ định.

–  Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển do Khách hàng chỉ định hoặc người nhận hàng do Khách hàng cử đến nhận hàng tại kho của Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong.

–  Trong trường hợp hàng được giao tại kho Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong hoặc giao cho đơn vị vận chuyển do Khách hàng chỉ định thì Khách hàng tự mua bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa đối với số hàng hoá đó.

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

 1. Lựa chọn hình thức, đơn vị vận chuyển
 • Các bên thỏa thuận hình thức, đơn vị vận chuyển cho từng đơn hàng cụ thể theo quy định của Hợp đồng mua bán.
 1. Hình thức vận chuyển :

– Gửi hàng bằng phương tiện ô tô: Khi gửi hàng, phòng kho vận của Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong và đơn vị vận chuyển hàng hoặc Lái xe ký biên bản giao nhận hàng hóa theo số kiện hàng gửi đã niêm phong.

– Gửi hàng bằng phương thức chuyển phát nhanh EMS: Khi gửi hàng, giữa Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong và đơn vị nhận chuyển hàng xác lập với nhau vận đơn theo trọng lượng hàng gửi đã được niêm phong.

 1. Chi phí vận chuyển:

– Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong giao hàng miễn phí tại các địa điểm nhận hàng của Khách hàng trong phạm vi nội thành của thành phố Hà Nội, đối với các lô hàng bán có số lượng từ 3 sản phẩm/lần giao hàng trở lên hoặc/và có giá trị từ 25.000.000 VND/lần giao hàng trở lên.

– Ngoài phạm vi nội thành, khách hàng phải thanh toán cước phí vận chuyển. Trong trường hợp này, nếu phương tiện vận chuyển của Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong hoặc do Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong thuê thì chi phí vận chuyển các bên sẽ thoả thuận.

 1. Đơn vị vận chuyển :

– Đối với những lô hàng gửi thông qua các đơn vị vận chuyển do Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong chỉ định. Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong đảm bảo chịu trách nhiệm cho đến khi hàng hóa đến địa điểm nhận hàng của khách hàng.

– Đơn vị vận chuyển do khách hàng chỉ định: Khách hàng phải ghi rõ trên đơn đặt hàng hoặc gửi thông báo bằng văn bản do người đại diện được ủy quyền ký, đóng dấu scan trước và gửi bản gốc cho Phòng kho vận của Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong hoặc người được ủy quyền gửi thông báo bằng Email cho phòng kho vận Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong thông báo về việc chỉ định phương tiện, đơn vị vận chuyển cho từng lô hàng cụ thể hay cho tất cả các lô hàng trong khoảng thời gian nào. Đối với những lô hàng gửi thông qua các đơn vị này, Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong không chịu trách nhiệm về hàng hóa đã giao cho đơn vị vận chuyển. Mọi rủi ro, mất mát, hư hỏng… sẽ do khách hàng và đơn vị vận chuyển thỏa thuận, xử lý.

Trả lời