Thông tin thanh toán

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Phân Phối Thiết Bị Mạng Đại Phong

Địa chỉ: VT05-LK03 Đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số tài khoản: 0691000441395

Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Chi nhánh Tây Hà Nội

Trả lời